preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Kalendar
« Travanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Vrijeme
 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 9. 2010.

Ukupno: 444854
Ovaj mjesec: 1177
Danas: 6
 
Vijesti

NATJEČAJ

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

SPREMAČICA ( ž  / m ) – 1 izvršitelj  na određeno (zamjena),  puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br.  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i  članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ravnateljica  Osnovne škole Veliko Trgovišće, Stjepana Radića 27, 49214 Veliko Trgovišće raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

  1. SPREMAČICA ( ž  / m ) – 1 izvršitelj  na određeno (zamjena),  puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Uvjeti i prilozi prijavi:Kandidati natječaja moraju ispunjavati uvjete iz članka 105.,106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Prijavu s  dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati mogu dostaviti neposredno ili preporučenom pošanskom pošiljkom  na adresu Škole:

OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE, Stjepana Radića 27, 49214 Veliko Trgovišće  s naznakom “za natječaj“.

 

Uz prijavu (vlastoručno potpisanu s aktivnom mail adresom adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjeneodnosno testiranja) se mora priložiti:

 

  1. životopis
  2. svjedodžbu  odnosno dokaz o stečenoj  stručnoj spremi
  3. dokaz o državljanstvu 
  4. uvjerenjedanijepodistragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona  o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja,
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. 

Prije sklapanja ugovora o radu odabranikandidatdužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (“Narodne novine” broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Rok za podnošenje prijave: 1.-10.2.2021.

 

Mjesto rada je u pravilu u sjedištu ustanove a po potrebi i izvan sjedišta.

 

Na oglašeno radno  mjesto mogu se javiti muške i ženske osobe sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” br. 82/08. i 69/17.).  

 

Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih

obitelji (“Narodne novine” br. 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedenih na poveznici: 

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%

20za% 20ostvarivanje %20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14. i 39/18.), osim navedenog pod točkom a) još trebaju priložiti dokaze u smislu čl. 9. st. 2., 3., 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom odnosno javnu ispravu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, u smislu čl. 9. st. 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, te potvrdu da kod posljednjeg poslodavca radni odnos nije prestao krivnjom radnika, u smislu čl. 9. st. 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 57/92.,77/92., 27/93.,58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 13/03., 148/13. i 98/19.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo poziva na procjenu odnosno testiranje sukladno Pravilniku dostupnom na poveznici: 

http://os-veliko-trgovisce.skole.hr

 

Procjena odnosno testiranje može biti pismeno ili usmeno, a može biti i kombinacija oba načina.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://os-veliko-trgovisce.skole.hr

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje jest:

 

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br.  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,

       90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) 

 

Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno Općoj uredbi

o zaštiti podataka.

 

Prijem u radni odnos: 1.3.2021.

 

O ishodu natječaja svi kandidati će biti u zakonskom roku obaviješteni putem mrežne stranice škole i dostavom Odluke na kućnu adresu kandidata.

 

Izrazi koji se u ovom tekstu koriste za osobe, a u muškom su rodu, odnose se ravnopravno na muške i ženske osobe.

 

Datum objave na stranicama škole i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 1.2.2021. godine.

 Osnovna škola Veliko Trgovišće

 

 

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Ana Knežević   datum: 29. 1. 2021.

 PONUDE


Koliko je sati 


 


Jukebox


Oglasna ploča

Naslovnica

Tražilica

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Korisni linkovi
preskoči na navigaciju